۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۳۶ - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ فروردين
امکانات
تبلیغات
تلگرام شرق
تصفيه هوا
روزنامه شرق
لئون
نارون
تلگرام شرق
تصفيه هوا
روزنامه شرق
لئون
نارون
هنري
حصارکشی دور «هنر و تجربه» 
نمایش فیلم‌های کلاسیک‌ ترمیم‌شده در جشنواره جهانی فجر
ارسال آثار به دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ثانیه‌ای پاسارگاد ادامه داردجایگاه متزلزل سینمای مستندیک گروه ایرانی میهمان تئاتر اودین یوجینیو باربا شداستقبال و تمدید  «بازگشت به خانه» هارولد پینتر «سیزیف و کمدی مرگ» مضمون انسانی و لطیفی داشت
روزنامه شرق
ساعت
عنوان صفحه‌ها
شماره: 3013
تاریخ: 1396/08/25
کارتون
کارتون