۱۳۹۷ يکشنبه ۵ فروردين
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۳۶ - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ فروردين
امکانات
تبلیغات
شرق تراول
تصفيه هوا
لئون
روزنامه شرق
نارون
شرق تراول
تصفيه هوا
لئون
روزنامه شرق
نارون
هنري
حصارکشی دور «هنر و تجربه» 
نمایش فیلم‌های کلاسیک‌ ترمیم‌شده در جشنواره جهانی فجر
ارسال آثار به دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ثانیه‌ای پاسارگاد ادامه داردجایگاه متزلزل سینمای مستندیک گروه ایرانی میهمان تئاتر اودین یوجینیو باربا شداستقبال و تمدید  «بازگشت به خانه» هارولد پینتر «سیزیف و کمدی مرگ» مضمون انسانی و لطیفی داشت
شرق
ساعت
عنوان صفحه‌ها
شماره: 3111
تاریخ: 1396/12/26
کارتون
کارتون