وزارت کشور حامی برگزاری مراسم‌های مجوزدار و قانونی است
 

 

ایسنا: وزیر کشور با تأکید بر لزوم تقویت و عمق‌بخشی بینش سیاسی دانشجویان گفت: «به فرموده مقام معظم رهبری سیاستگری و برخوردارشدن از قدرت فهم و تحلیل سیاسی نیاز مبرم دانشجویان و دانشگاه‌هاست. دانشجو باید از تحلیل‌های جامع و قوی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار باشد. دانشگاه و دانشجو باید در عرصه‌های امنیت سیاسی و اجتماعی و... نقش جلودار و پیشگام را ایفا کنند». عبدالرضا رحمانی‌فضلی، گفت: «یکی از شاخص‌های مهم دانشجو و دانشگاه نقد است، دولت نیز از انتقاد سازنده استقبال می‌کند و نقد را حق دانشجو و دانشگاه می‌داند، البته انتظار است در کنار نقد، راه‌حل هم از سوی دانشجویان و دانشگاه‌ها مطرح شود».رحمانی‌فضلی از افزایش فعالیت تشکل‌های دانشجویی در دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود: «در چهار سال اخیر به‌طور میانگین حدود سه ‌هزارو 500 مورد مراسم و تجمع توسط تشکل‌های دانشجویی، گروه‌ها و احزاب در کشور در امنیت کامل برگزار شده است».وزیر کشور با بیان اینکه به‌طور میانگین 500 مراسم دانشجویی برگزار شده است، گفت: «در راستای بسترسازی برای شور، نشاط سیاسی و انتخاباتی در مقطع تبلیغات انتخابات 29 اردیبهشت 96 نیز بیش از 42‌ هزار مراسم و برنامه از قبیل همایش، سخنرانی، مناظره، جلسات با احزاب و فعالان دانشگاهی و متنفذین قومی در سراسر کشور برگزار شد. با توجه به عملکرد دولت یازدهم، دانشجویان و دانشگاهیان شاهد بودند که دولت به‌هیچ‌وجه به‌دنبال امنیتی‌کردن فضای دانشگاه‌ها نبوده و نیست و سیاست وزارت کشور برگزاری تمامی مراسم‌های دانشجویی مجوزدار به‌صورت قانونی است و از آن هم حمایت کرده و می‌کند».او با بیان اینکه سخنرانی‌های روز دانشجو باید در داخل دانشگاه‌ها برگزار شود، افزود: «مجوز برای سخنرانی در این مراسم‌ها از سوی شورای فرهنگی دانشگاه صادر می‌شود که مورد تأیید وزارت کشور است. هیچ فرد یا گروهی حق ندارد نسبت به جلوگیری از برگزاری مراسم مجوزدار اقدامی کند، وزارت کشور حامی برگزاری مراسم‌های مجوزدار و قانونی است و از این بابت از هیچ کمک و تلاشی دریغ نخواهد کرد».


 
http://sharghdaily.ir/?News_Id=147684