نامه‌هاي مردم مي‌گويد مساجد خالي هستند
 

 

آيت‌الله حسين نوري‌همداني: گاهي اوقات نامه‌هايي از مردم به دست ما مي‌رسد و بيانگر اين واقعيت است که مساجد خالي هستند، شايد در تهران 100 مسجد بدون امام جماعت وجود داشته باشد و همچنين در روستاها مساجدي ساخته‌ شده ولي عالم ندارد. (تسنيم) 


 
http://sharghdaily.ir/?News_Id=147693