۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۷۷۴ - ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۲ دي
مهمان‌داری و مهمان‌نوازی ایرانی و تاریخ سفر در ایران منتشر شد

هم‌زمان با برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری، دو کتاب «مهمان‌داری و مهمان‌نوازی ایرانی» و «تاریخ سفر در ایران» با حمایت کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری ایران چاپ و منتشر شد. کتاب «مهمان‌داری و مهمان‌نوازی ایرانی» را لیدا علی‌نژادسلیم و کتاب «تاریخ سفر در ایران» را مریم ناوی به نگارش درآورده و در انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی ایران به چاپ رسانده‌اند. کتاب مهمان‌داری و مهمان‌نوازی ایرانی در هشت فصل شامل ادبیات و مهمان‌نوازی، مهمان‌نوازی و جامعه‌شناسی ایرانی، مهان‌نوازی در گذر تاریخ، دیدگاه‌های مذهبی درباره مهمان‌نوازی، مصداق مهمان‌نوازی در ادبیات عامه، مهمان‌نوازی در فرهنگ مردم ایران، جلوه‌های مهمان‌نوازی در معماری ایران و خاطرات راهنمایان گردشگری ایران نگارش شده است. انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی ایران، کتاب مهمان‌داری و مهمان‌نوازی ایرانی را در 170 صفحه به قیمت 11 هزار تومان در تیراژ هزار نسخه به چاپ رسانده است.


دیدگاه‌ها(۰)