۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۷۷۵ - ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ دي
«عریضه‌ها» در گالری سیحون ۲

شرق: مجموعه‌ای از آثار نقاشی‌خط عالیه روحمند و میثم همه‌یی با نام «عریضه‌ها» در گالری سیحون دو به نمایش درمی‌آید. تابلوهای نقاشی‌خط این دو هنرمند با بیان بصری نو و البته با ممارست و آزمون و خطاهایی روی فرم عناصر خط کوفی شکل گرفته است. آثار این هنرمندان متأثر از روحیات درونی هر یک از آنهاست. روحمند و همه در استیتمنت نمایشگاه «عریضه‌ها» درباره این نمایشگاه و اهداف آن آورده‌اند:
تلاش ما بر این بوده ساختار نوشتار و عناصر خط فارسی، از ماهیت کاربردی خود رها و متأثر از روحیات پدیدآورنده، در لحظه خلق اثر ایجاد شوند و در سطح کاغذ آزادانه به اصل وجودی خود یعنی عنصر صرفا بصری بازگردند. تا به صورتی بالنده، رها و درهم‌تنیده با ارجاع به فرم عناصر خط کوفی و دوری مجدد از آن، حیاتی خیال‌انگیز را به نمایش بگذارند.  سعی بر آن بوده برخلاف شیوه‌های رایج خط-نقاشی، در اینجا صرفا با اجزای شناخته‌شده فرم حروف بیانی نو از کاربرد آن ارائه دهیم تا آنجا که مخاطب در نگاه خود با خلقتی روبه‌رو شود که از یک سو فرم خط استفاده‌شده در نظرها آشنا باشد و از سوی دیگر، نمودی فراتر از معنای عادت‌شده در آن بیابد.
علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۲۴ تا ششم بهمن - هر روز به جز دوشنبه‌ها- در گالری سیحون دو به آدرس زعفرانیه، مقدس اردبیلی، خیابان کیهان، خیابان سینایی پلاک ۲۴ از ساعت ۱۱ تا 19 از این نمایشگاه بازدید کنند.

 


دیدگاه‌ها(۰)