۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۶۷ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۸ ارديبهشت
معاون آموزشی وزیر علوم:
مجوز ۷۱ رشته‌ جدید بین‌رشته‌ای به دانشگاه‌ها داده شد

مجتبی شریعتی‌نیاسر در جشنواره نوآوران بنیاد نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان، گفت: تعامل بین دستگاه‌ها، مراکز علمی و تعامل بین شهرها و مناطق مختلف یکی از عوامل پیشرفت جامعه است. وی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در دانشگاه کاشان را توجه به رویکرد خرد جمعی و مشارکت عمومی که جزء سیاست‌های آموزش عالی دولت یازدهم است برشمرد و اظهار كرد: دانشگاه کاشان در جذب خیرین آموزش عالی نیز پیشرو است. وی از مغفول‌ماندن علوم پایه ابراز نگرانی کرد و گفت: علوم پایه بسترساز سایر رشته‌هاست که متأسفانه این علوم کمتر مورد توجه قرار گرفته و باید فکر کنیم که نبوغ دانشمندان زمانی ظهور و بروز خواهد کرد که در علوم پایه مورد توجه قرار گیرد. دکتر شریعتی‌نیاسر بر ضرورت تحول در نظام آموزشی اشاره کرد و افزود: نظام آموزشی مانند ۵۰ سال پیش اداره می‌شود که باید گام‌های تحول را در نظام آموزشی برداریم تا دانش‌آموزان و دانشجویان نقش خود را در کلاس و محیط دانشگاه مفید احساس کنند. وی نقش فعالیت‌های جمعی و خرد جمعی را برای توسعه و پیشرفت جامعه حائز اهمیت دانست و افزود: یکی از سیاست‌های آموزش عالی خرد جمعی و برقراری تعامل بین حوزه‌های علمی است. معاون آموزشی وزارت علوم بر ارتباط بین رشته‌ها و ایجاد علوم بین‌رشته‌ای در دانشگاه‌ها تأکید و اظهار كرد: در سال‌های اخیر مجوز ۷۱ مورد رشته‌های جدید بین‌رشته‌ای به دانشگاه‌ها داده شد که امید است با این رشته‌های جدید توسعه علمی کشور را شاهد باشیم. وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند درس‌های اختیاری کاربردی را با تأثیرگذاری در معدل و برای دانش‌افزایی دانشجویان در دانشگاه‌ها ارائه دهند. دکتر شریعتی‌نیاسر توجه به کارآفرینی را برای حل مشکلات جامعه لازم دانست و گفت: کارآفرینی یکی از مؤلفه‌هایی است که جوانان را خلاق مي‌كند و رفع مشکلات بی‌کاری و توسعه اقتصادی را به همراه دارد. دکتر شریعتی‌نیاسر به رشد توسعه آموزش عالی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در کشور اشاره و اظهار كرد: در سال ۱۳۸۴ تعداد دانشجویان کشور دو‌میلیون و ۲۰۰ نفر بوده که در سال ۱۳۹۲ به چهار‌میلیون و ۸۰۰ دانشجو افزایش یافته است. معاون آموزشی وزیر علوم تعداد مراکز آموزش عالی در سال ۱۳۸۴ را ۹۱۷ مرکز عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۲ به دو‌هزار و ۸۰۰ مرکز افزایش یافت. وی به رشد ۱۲درصدی جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد و افزود: در‌حال‌حاضر حدود ۸۱ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها مشغول هستند. معاون آموزشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در دانشگاه‌ها مطرح است نسبت دانشجو به استاد است که در سال ۱۳۸۴ این نسبت ۲۵ بود اما در سال ۱۳۹۲ به ۳۵ مورد رسیده است. وی مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها را یکی از اهداف و رسالت‌های آموزش عالی عنوان کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید به صورت مأموریت‌گرا و هدفمند فعالیت کنند. معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه داشتن برنامه راهبردی برای هر دانشگاه و انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی با جهت‌گیری معنادار مطابق برنامه راهبردی ضروری است، خاطرنشان کرد: دانشگاهی که مأموریت‌گرا باشد دانشجوی آن بی‌کار نمی‌ماند.


دیدگاه‌ها(۰)