۱۳۹۶ دوشنبه ۲ بهمن
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۱۳ - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۶ تير
خبر

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
۷۱  درصد اشتغال سال ۹۵ فاقد بیمه اجتماعی است
فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود با عنوان «واکاوی افزایش اشتغال در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵»، اعلام کرد: با وجود آمارهای رسمی افزایش تعداد درخور توجه شاغلان، هنوز افکار عمومی به این موضوع با دیده تردید می‌نگرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش رسمی خود اعلام کرد: به نظر می‌رسد بین برداشت ذهنی جامعه و آنچه در داده‌های اقتصادی نمایان شده است، شکافی موجود است که باعث می‌شود برداشت عمومی قائل به اتفاقاتی نباشد که در دو سال اخیر در بازار کار رخ داده است. به‌عنوان مثال، آمار و اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد در سال‌های 1394 و 1395 به ترتیب تعداد 615هزارو 968 و  667هزارو 782 نفر به شاغلان اضافه شده است و براي یک‌‌میلیون‌و 300‌ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. از این تعداد، نزدیک به 500‌ هزار نفر به شاغلان مرد و 800‌ هزار نفر به شاغلان زن اضافه شده است. همچنین به تعداد بی‌کاران در سال‌های 1394 و 1395، به ترتیب 474هزارو 306  و 214هزارو 926 نفر اضافه شده است. از کل یک‌‌میلیون‌و 300‌ هزار نفر شاغل اضافه‌شده در کشور در سال‌های 1394 و 1395، بخش خدمات در حدود یک‌ میلیون نفر افزایش اشتغال داشته است که 600‌ هزار نفر آن مردان و 400‌ هزار نفر زنان بوده‌اند و خالص افزایش تعداد شاغلان بخش صنعت در این سال‌ها، حدود هفت هزار نفر بوده است؛ به عبارت دیگر، تعداد 214‌ هزار نفر از شاغلان مرد کاسته شده و 220‌ هزار نفر به شاغلان زن اضافه شده است. بخش کشاورزی در سال‌های 1394 و 1395، تعداد 250‌ هزار نفر افزایش شاغلان داشته است که در حدود 70‌ هزار نفر آنها مردان و 180‌ هزار نفر از آنها زنان بوده‌اند. در ادامه، مرکز پژوهش‌ها مهم‌ترین عوامل ایجاد این شکاف را به این شرح برشمرد: 1. عدم همسویی تحولات جمعیتی با اشتغال‌زایی: افزایش تعداد شاغلان و هم‌زمانی آن با موج جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور. 2- ترکیب جمعیت جوان بی‌کار و بالا بودن حساسیت‌های جامعه به سرنوشت این قشر. 3- افزایش جمعیت غیرفعال: حضور 61درصدی جمعیت غیرفعال در جمعیت در سن کار در سال 1384 تا 1395 و به‌تبع آن کاهش نرخ مشارکت. 4-پایین‌بودن سهم اشتغال‌زایی عمومی: 82  درصد مشاغل ایجادشده در سال 1394 در بخش خصوصی و 8  درصد مشاغل ایجادشده در بخش دولتی. 5- افزایش اشتغال غیررسمی: افزایش 668‌ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور در سال 1394 (53  درصد فاقد بیمه و 47  درصد بیمه)، افزایش 615‌ هزار نفر به شاغلان اضافه‌شده در سال 1395 (29 درصد بیمه و 71 درصد فاقد بیمه). 6- بالا‌بودن سهم اشتغال‌زایی بنگاه‌های خرد: در سال‌های 1394 و 1395 به ترتیب 82 و صد درصد از شاغلان اضافه‌شده، مربوط به بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن بوده‌اند. 7- پایین‌بودن سطح دستمزد شاغلان: دریافت دستمزدی کمتر از 500‌ هزار تومان در ماه برای کارگران در 522 بنگاه صنعتی در سال 1392، وجود کارگران شاغل زیر خط فقر و با دستمزد پایین، عدم کفایت سطح حداقل دستمزد برای خروج از فقر. 8- توزیع نامتوازن منطقه‌ای اشتغال: تأثیر تحولات منطقه‌ای بر ذهنیت مردم، پراکندگی نامتوازن اشتغال و بی‌کاری بین مناطق، دسترسی نامتعادل مناطق به نهادهای ارتباطی و رسانه‌ای، عدم تقارن میان حساسیت‌های اجتماعی، حساسیت زیاد جامعه به خبرهای منفی تا خبرهای مثبت. 9- ایرادهای تعریف رسمی شاغل: به این معنی که تعریف‌‌های ارائه‌شده از فرد شاغل یا بی‌کار، جامع و کامل نیستند.

اصرار رئیسی برای معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی
ایسنا: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آستان قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (س) یا آستان حضرت عبدالعظیم براساس قانون از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. البته در قانون پیشین تبصره ۳ ماده ۲ قانون بوده است که به موجب آن بعضی آستان‌ها مثل فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنا شده است. در اصلاحیه آن تبصره حذف شده و طبق همان تبصره ۳ قانون اشاره کرده است که همه فعالیت‌های اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت‌ هستند، باید مالیات پرداخت کنند. درحال‌حاضر به استثنای مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی، هیچ‌گونه معافیت دیگری در کشور نداریم. سیدکامل تقوی‌نژاد درباره اصرار شخصی آقای رئیسی برای معافیت آستان قدس رضوی نیز گفت: به‌هر‌حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند. ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این مؤسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی‌شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم؛ ولی به‌هرحال قانون‌گذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت‌های وابسته که با اذن مقام معظم رهبری معاف هستند، از طرف سازمان از پرداخت مالیات معاف شوند.


دیدگاه‌ها(۰)