۱۳۹۶ دوشنبه ۲ بهمن
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۱۳ - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۶ تير
لطفا شمشیر نخورید

پوریا عالمی: یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود یک آقاپسری بلند می‌شود می‌رود خواستگاری. خانواده دختره به پسره جواب رد می‌دهند. پسره هم که یک دل نه، صددل عاشق شده بوده، شکست عشقی می‌خورد و بعد از ساعت اداری، تنگ غروب آسمون، سوار موتورش می‌شده و می‌آمده توی محله دختره و به افق چشم می‌دوخته و بعد از نیم‌ساعت می‌رفته خانه‌اش. خلاصه یک‌دفعه که آمده بوده و به افق چشم دوخته بوده و زیر لب می‌خوانده: «پشت درهای بسته، عاشق دل‌شکسته، دوستت دارم عزیزم، عاشقتم هنوزم...» یکهو می‌بیند که برادر دختره و رفیقش از ته کوچه دارند می‌آیند. آقاپسر قصه ما با دیدن برادر عروس آینده خوشحال می‌شود و می‌رود جلو که با برادره سلام‌علیک کند و سر صحبت را باز کند که ایشالا در آینده فامیل بشوند. منتها برادر دختره اعصاب‌مصاب نداشته و با شمشیر می‌زند آقاپسر عاشق‌پیشه قصه ما را نصف می‌کند. 
نکات ایمنی
این داستان مال 400 سال پیش و مال سال 94 است. 
این داستان مال فیلم «ارباب حلقه‌ها» یا سریال «گیم آو ترونز» نیست و مال همین ورامین خودمان است. 
شمشیر توی داستان واقعا شمشیر است و اینکه یک‌نفر در قرن حاضر با شمشیر توی خیابان تردد کند طبیعی به نظر می‌رسد. مثل اینکه من بگویم داییم توی خانه دایناسور نگه می‌دارد که روی تخمش نشسته تا جوجه شود. واقعا شدنی است. 
اینجا ایران است و «لیان‌شانپو» نیست. 
این داستان تخیلی نیست و واقعی است و «روزنامه ایران» آن را منتشر کرده است. 
نتیجه‌گیری
1- عاشق نشوید. 
2- عاشق می‌شوید، نروید خواستگاری. 
3- رفتید خواستگاری و جواب رد شنیدید، بعدا با برادر طرف رودررو نشوید. 
4- می‌خواهید عاشق بشوید، قبلش بروید کلاس دفاع‌شخصی. 
5- می‌خواهید بروید خواستگاری، قبلش توی خانه، شمشیرخوردن را تمرین کنید. 
6- «بیمه عشق» یا «بیمه خواستگاری» در نظام بیمه کشور اضافه شود تا وقتی کسی می‌رود خواستگاری و دچار خون‌ریزی می‌شود یا شمشیر می‌خورد، بتواند از بیمه استفاده کند. 


دیدگاه‌ها(۰)