۱۳۹۶ جمعه ۴ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۶۱ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
تخريب باندي فراکسيون اميد

شرق: بررسي علل تخريب فراکسيون اميد و شوراي‌عالي سياست‌‌گذاري اصلاح‌طلبان، لزوم تشکيل «اتاق فکر» براي هدايت راهبردي کشور و تشکيل احزاب قدرتمند پيش‌نياز نظام انتخاباتي از جمله محورهاي گفت‌وگوي ايلنا با رضا انصاري، نماينده اصلاح‌طلب داراب و زرين‌دشت است. او با تشريح علل تخريب شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان و فراکسيون اميد مجلس در روزهاي پس از پيروزي جريان اصلاحات در انتخابات اخير، بر لزوم «نوشوندگي» ساختارهايي که با هدف راهبري جريان اصلاحات طراحي شده، تأکيد دارد و درعين‌حال با پافشاري بر لزوم تشکيل چند حزب قدرتمند فراگير و تجميع احزاب يکي‌، دونفره در اين چند حزب به‌عنوان پيش‌نياز ايجاد نظام انتخاباتي حزبي، با طرح تئوري جامعه به‌مثابه يک «پديده اندام‌وار» معتقد است براي برون‌رفت از وضعيت فعلي و دستيابي به توسعه همه‌جانبه و پايدار نيازمند تشکيل يک «اتاق فکر» راهبردي هستيم. هم‌زمان درحالي‌که رئيس و بدنه اين شوراي‌عالي نيز به برخي ايرادات ساختاري شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان واقف بوده و حتي در اقدامي پيشگيرانه با ارائه فراخواني از تمامي نخبگان سياسي، اجتماعي و چهره‌هاي دانشگاهي خواستند با طرح انتقادها و پيشنهادهاي خود نسبت به رفع ايرادهايي که به‌ويژه در تهيه فهرست‌هاي انتخاباتي بعضا به بازخورد منفي ازسوي افکار عمومي و بدنه اجتماعي حامي اين جريان سياسي انجاميد، ياري رسانند، بعضي احزاب و افراد اصلاح‌طلب نيز اساس کار و کليت نحوه سياست‌ورزي اين شوراي‌عالي را زير سؤال برده و با طرح موضوع ناکارآمدي ساختار فعلي، موضوعاتي مانند ايجاد ساختاري جديد و مهم‌تر از آن، پيشنهاداتي درمورد ورود جريان اصلاحات به ائتلاف‌هاي سياسي متفاوت از وضع موجود با برخي اصولگرايان را مطرح مي‌کنند.
کمک به حفظ انسجام جريان اصلاحات
او در همين زمينه گفته: «فکر مي‌کنم هرگونه دامن‌زدن به اين مسائل در شرايطي که جريان اصلاحات پس از دو پيروزي مهم در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و شوراي شهر پنجم در بهترين وضعيت خود در سال‌هاي اخير قرار دارد و دولت دوم روحاني نيز در ابتداي راه خود قرار دارد، به‌صلاح جريان توسعه‌‌گراي کشور نباشد. يکي از دغدغه‌هاي اصلي جريان اصلاحات در کشور پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف است تا بتوانيم شاخص‌هاي علمي، تکنولوژيکي، اقتصادي، صنعتي و همچنين شاخص‌هاي مربوط به رفاه اجتماعي را توسعه داده و کارآمدي نظام اداري و سياسي کشور را ارتقا دهيم». به گفته او: «به نظر مي‌رسد هر بحثي که منجر به تضعيف جرياني که در سال‌هاي اخير به پيروزي جريان اصلاحات در دو انتخابات رياست‌جمهوري، انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر پنجم ياري رسانده، به ضرر همه طيف‌هاي داخل اين جريان سياسي بوده و هرگونه برهم‌زدن وحدت و انسجام دروني جريان اصلاحات به‌صلاح نخواهد بود. اين در حالي است که هم‌اکنون در مجلس نيز جريان‌هاي حامي دولت با وجود سلايق مختلف حضور دارند، بنابراين همگي بايد کمک کنيم که اين جريان‌ها با انسجام بيشتر بتوانند مسير خود را پيش ببرند».
علل تخريب فراکسيون اميد
او همچنين تأکيد کرده: «تخريب فراکسيون اميد که با مديريت هوشمندانه دکتر عارف اقدامات خوبي در يکي، دو سال گذشته داشته است، عمدتا ريشه در تنگ‌نظري‌ها، فقدان تحليل دقيق و عميق از فضاي سياسي - اجتماعي کشور و ترجيح منافع شخصي و باندي بر منافع ملي و جرياني دارد». انصاري همچنين درباره نقدها به شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نيز چنين گفته: «يکي از انتقادهايي که نسبت به عملکرد شوراي‌عالي سياست‌گذاري و ساختار فعلي مطرح مي‌شود، اين است که بعضا احزاب يکي، دونفره نيز کرسي‌هايي تأثيرگذار در اختيار دارند و اين در حالي است که بخشي از نمايندگان اين احزاب غيرفعال يکي، دونفره خود منتقد ساختار شوراي‌عالي هستند؛ درصورتي که قرار به حفظ ساختار فعلي باشد، چگونه مي‌توان اين مشکل را مرتفع کرد؟» جمع‌بندي اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس اين بوده که «درمجموع بايد بگوييم که اگر در سراسر کشور چهار يا پنج حزب قدرتمند و فراگير داشته باشيم، به نفعمان خواهد بود. صرف‌نظر از اينکه نحوه ادغام احزاب چگونه باشد، اگر بتوانيم در جريان اصلاح‌طلب چند حزب مقتدر داشته باشيم و در آن‌سو نيز شاهد رويکردي مشابه در جريان اصولگرا باشيم، بسياري از مشکلات مرتفع خواهد شد».
لزوم تجميع حداکثري احزاب اصلاح‌طلب
او افزود: در صورتي که در جريان اصلاحات به يک جمع‌بندي مشخص برسيم و تمامي احزاب و طيف‌هاي اصلاح‌طلبي را که خواستار فعاليت سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي هستند تا حد امکان تجميع کنيم به نفع توسعه کشور خواهد بود و فرايند توسعه را تسريع خواهد کرد. با اين رويکرد قطعا مجلس و دولت کارآمدتر خواهند شد. 


دیدگاه‌ها(۰)