۱۳۹۶ دوشنبه ۲ بهمن
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۶۲ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۳ شهريور
اطلاعیه دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور: دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: احزاب دارای مجوز فعالیت موظف‌اند در مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند. متن کامل اطلاعیه دبیر کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به این شرح است: احتراما پیرو اطلاعیه قبلی اعلام می‌دارد مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، «احزاب دارای مجوز فعالیت موظف‌اند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تأیید اقدامات حزب از سوی کمیسیون احزاب، پروانه فعالیت حزب تمدید می‌شود» و همچنین مطابق تبصره ۳ ماده فوق‌الذکر، «در طول مدت مزبور که احزاب وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق می‌نمایند، فعالیت آنها قانونی بوده؛ اما در صورت اعلام نظر قطعی کمیسیون مبنی بر عدم تحصیل شرایط مندرج در این قانون، پروانه فعالیت این احزاب ملغی گردیده و هرگونه فعالیت حزبی آنها غیرقانونی است». لذا مقتضی است برابر مفاد قانون احزاب و در موعد قانونی، با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون اقدامات ذیل را به عمل آورده و نتیجه را جهت رسیدگی کمیسیون احزاب به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند: 
الف) برگزاری مجمع عمومی و اصلاح مرام‌نامه و اساسنامه مطابق الگوی تدوین‌شده با قانون احزاب
ب) شرایط اعضا: ۱) اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه ۲) داشتن تابعیت ایرانی ۳) داشتن حداقل 18 سال تمام ۴) عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر
پ) شرایط صدور پروانه فعالیت
 ۱) شرایط احزاب ملی: 
۱- ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس با حضور حداقل 300 نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور ۲- ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از مراکز استان‌های کشور ۳- عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸) قانون احزاب
 ۲) شرایط احزاب استانی:  ۱- ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس مطابق یکی از موارد زیر: 
- با حضور حداقل یکصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا یک‌ونیم ‌میلیون نفر - با حضور حداقل یکصدو‌پنجاه نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا سه ‌میلیون نفر
- با حضور حداقل دویست نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت بیش از سه ‌میلیون نفر
۲- ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از شهرستان‌های استان
۳- عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸) قانون احزاب  - عضویت در یک حزب ملی و استانی به‌طور هم‌زمان منعی ندارد؛ ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت هم‌زمان عضو مؤثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد. 
ت) منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی تأمین و هزینه شود. کلیه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینه‌های حزب باید در دفاتر قانونی ثبت شود. کلیه احزاب سیاسی موظف‌اند درآمدهای مالی و صورت هزینه‌های خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب، در پایان هر سال شمسی، به کمیسیون احزاب ارائه کنند. 

 


دیدگاه‌ها(۰)