۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۸۴ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۰ مهر
گم‌شدن مالکيت مردم در سهام عدالت

پوري‌حسيني در حالي از حذف شرکت‌هاي زيان‌ده مانند هواپيمايي ج.ا.ا از سبد دارايي سهام عدالت و جايگزيني آنها با شرکت‌هاي سودآور سخن گفته که هم‌زمان از بازگرداندن بخشي از سهام به دولت در صورت عدم تسويه اقساط خبر داده است. سبد سهام عدالت در تمام اين سال‌ها با شرکت‌هاي سودده بسته شده بود؛ اما مشخص نيست اين تغييرات چه آينده‌اي براي سود صاحبان سهام رقم مي‌زند. ضمن آنکه هنوز صاحبان سهام نمي‌دانند سود چه شرکتي با چه ميزان سود و زيان را دريافت مي‌کنند. به گزارش فارس، رئيس سازمان خصوصي‌سازي اظهار کرده است: «60 شرکت در قالب شرکت‌هاي سهام عدالت که از اين تعداد 49 شرکت داراي قيمت قطعي است، ارزشي بالغ بر 27هزارو 200 ميليارد تومان را به خود اختصاص داده‌‌اند و اين در حالي است که ارزش بازار سهام اين شرکت‌ها، به حدود 55 هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود». به گفته پوري‌حسيني، دولت در 10 سال گذشته از مجموع 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت، شرکت‌هايي را کاسته و در مقابل شرکت‌هايي را به آنها اضافه کرده است. ازجمله شرکت‌هايي که در اين زمينه حذف شده‌اند، شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بود که زيان‌ده به حساب مي‌آمد و درعوض شرکت‌هاي سودآوري به آنها اضافه شده‌اند. اين اظهارات در حالي است که به گفته او، هم‌اکنون حدود 20 هزار ميليارد تومان سهام قيمت‌گذاري‌نشده در سبد سهام عدالت وجود دارد. پوري‌حسيني اين را هم گفته كه «اگر مردم از پرداخت مابه‌التفاوت اقساط سهام عدالت استقبال کنند، پس از محاسبه سهام قيمت‌گذاري‌شده، سراغ دريافت سود نقدي از آنها مي‌رويم». اين اظهارات در حالي است که رئيس سازمان خصوصي‌سازي نيز در برنامه تلويزيوني گفته است: «اگر مشمولان مابقي سهام خود تا يک ميليون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان ميزان کنوني سهام خود سود دريافت مي‌کنند و باقي سهام پس از اتمام مهلت مقرر تا پايان مهرماه، به مالکيت دولت در خواهد آمد». در مقابل، آيين‌نامه اجرائي توزيع سهام عدالت، سازمان خصوصي‌سازي را مکلف کرده «درصورتي‌که در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري به‌طور کامل تسويه نشده باشد، خريداران مکلف‌اند حداکثر در مدت شش ماه رأسا نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام کنند».


دیدگاه‌ها(۰)