۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۱۲ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
نکته

توصيه‌هاي ايمني نشنال ژئوگرافيك براي زلزله
زمين‌لرزه، رخدادي عادي است که روزانه هزاران‌بار در زير سطح زمين اتفاق مي‌افتد. البته زمين‌لرزه بزرگ کمتر رخ مي‌دهد. در اينجا چند نکته را در مورد آمادگي براي زلزله بخوانيد و اينکه هنگام زمين‌لرزه چه بايد کرد.
نکات ايمني
 برنامه آمادگي زلزله داشته باشيد.
 با يک حرفه‌اي مشورت کنيد تا بدانيد که چگونه بايد خانه را مقاوم‌تر و ايمن‌تر کرد، مانند محکم‌کردن قفسه‌هاي کتاب و کمدها به ستون و ديوار و اتصال آبگرمکن به ديوارها.
 در هر اتاق خانه مکاني را که ‌مي‌توانيد در صورت وقوع زلزله به آن پناه ببريد، تعيين کنيد. بايد نقطه‌اي باشد که احتمال سقوط هيچ‌چيز وجود نداشته باشد، مانند چارچوب در.
 غذاي کنسروي، کيت کمک‌هاي اوليه، سه گالن (11.4 ليتر) آب براي هر نفر، ماسک‌هاي گردوغبار و عينک، يک راديوي باتري‌خور و چراغ‌قوه در يک محل قابل دسترس نگه‌ داريد.
 ياد بگيريد چگونه شير گاز و آب قطع مي‌شود.
اگر لرزش زمين آغاز شد...
 سر خم کنيد. زير ميز پناه بگيريد و منتظر بمانيد.
 داخل بمانيد تا زماني که لرزش متوقف شود و مطمئن شويد که خروج ايمن است.
 از قفسه‌هاي کتاب يا اثاثيه‌اي که ممکن است روي شما بيفتند، دور بمانيد.
 از پنجره‌ها دور بمانيد. در يک ساختمان بلند انتظار ازکارافتادن هشداردهنده‌هاي آتش و آب‌فشان را در زلزله داشته باشيد.
 اگر در رختخواب هستيد، همان‌جا بمانيد و با بالش از سر خود محافظت کنيد.
 اگر خارج از منزل هستيد، در نقطه مشخصی دور از ساختمان‌ها، درختان و خطوط برق روي زمين بخوابيد.
 اگر در ماشين هستيد، سرعت را کم کنيد و به سوي يک مکان باز برانيد و تا زماني که لرزه متوقف شود، در ماشين بمانيد.


دیدگاه‌ها(۰)