۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۸۳ - ۱۳۹۶ شنبه ۲۱ بهمن
فرق مریخ و خاورمیانه
پوریاعالمی

1- توی مریخ یک پرونده فساد اقتصادی یا غیراقتصادی رو می‌شود چهار نفر استعفا و 40 نفر استغفار می‌کنند. توی خاورمیانه چی؟

الف- طرف شاکی می‌شود که چقدر بی‌جنبه‌اید.
ب- طرف می‌رود صداوسیما تقدیر می‌شود.
پ- طرف سلفی جدید از خودش منتشر می‌کند.
ت- شاکی می‌رود از طرف عذرخواهی می‌کند.
2- توی مریخ وقتی در جامعه شکاف اقتصادی به وجود می‌آید، سعی می‌کنند شکاف را پر كنند. توی خاورمیانه چی؟
الف- میگن حالا شکاف برداشته، خوبه که باز جر نخورده.
ب- نخ و سوزن می‌آورند و درز دهان منبع خبر را می‌دوزند.
پ- در مراسم باشکوهی از شکاف به‌وجودآمده به‌عنوان بزرگ‌ترین شکاف جهان رونمایی می‌کنند.
ت- بودجه تخصیص می‌دهند که فاصله بین دو شکاف در جامعه سریعا با یک پل دوطبقه رفع شود.
3- توی مریخ مردم آزاد هستند که هرطوری که دوست دارند زندگی کنند. توی خاورمیانه چی؟
الف- توی خاورمیانه مردم آزادند که مریخی‌ها هرطوری دوست دارند آزادانه در مریخ زندگی کنند.
ب- توی خاورمیانه مردم آزادند که مریخی‌ها آزادند.
پ- توی خاورمیانه مردم آزاد هستند که هرطوری که دوست دارند مریخی‌ها آزادانه زندگی کنند.
ت- مردم آزادند، اما حق ندارند از خاورمیانه بروند مریخ و اگر رفتند مریخ، اگر برگشتند دیگر آزاد نیستند. 
4- توی مریخ نفت وجود ندارد و مردم و مسئولان زندگی خودشان را می‌کنند. توی خاورمیانه چی؟
الف- چی میگی؟ بدون نفت مگه میشه زندگی کرد؟
ب- پس بودجه رو با چی می‌بندند؟
پ- پس چطوری ماشین وارد می‌کنند؟
ت- پس چطوری میگن به خودکفایی رسیدیم؟
5- توی مریخ هوا و اینترنت وجود ندارد. توی خاورمیانه چی؟
الف- پس شبیه تهرانه. چون توی تهران، هم هوا و هم اینترنت خوب وجود نداره.
ب- حالا هوا وجود نداره مهم نیست، ولی اگه اینترنت نیست چی‌رو لایک می‌کنند؟
پ- اینترنت ندارند چطوری اینفلوئنسر میشن؟
ت- هوا چی هست؟


دیدگاه‌ها(۰)