۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۱۰۴ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۷ اسفند
آینه

اعتماد
عطريانفر در  دفاع از جهانگيري:
دولت حق دارد سكوتش را بشكند
معاون اول روز گذشته گفته كه از مقطعي به او توصيه شده سكوت كند. برخي اوقات دولتمردان سخن از موانعي بر سر راه دولت مي‌گويند اما مصاديق آن را بيان نمي‌كنند. به عنوان نمونه رئيس‌جمهور چندين بار گفته كه مخروبه‌اي از دولت قبل تحويل گرفته اما آن را تشريح نكرده است. اين مسئله چقدر با شفافيت در تضاد است؟ ... ليكن سكوت دولت و معاون اول يا رئيس‌جمهور مبناي اين نمي‌شود كه چهره‌هايي كه در گذشته پرونده تباهي داشته‌اند، جرئت كرده و دوباره به صحنه شانتاژهاي تبليغاتي بازگردند. در چنين موقعيتي دولت مجددا به پاسخ به فضا‌سازي‌ها و رفتارهاي شانتاژآميز برخواهد آمد. به طور طبيعي دولت حق دارد كه در چنين شرايطي موضع‌گيري كند. اينكه آقاي جهانگيري دوباره موتور را روشن خواهد كرد در شرايطي مطرح شده كه دولت روحاني زبان نقدآميز خود را كنترل كرده اما طرف مقابل شانتاژ‌هايش را ادامه مي‌دهد. منطق اين سكوت يا به سكوت واداشتن حداقل حكم مي‌كند كه آنان نيز، در شانتاژ سياسي و فضاسازي، خود را كنترل كنند. وقتي كه عوامل دولت آقاي احمدي‌نژاد بخواهند فضا را به هم بريزند، اين حق مسلم دولت است كه از حقوق خويش دفاع كند و به جامعه نشان دهد كه به چه دليل اين نقدها مطرح مي‌شود و بايد در برابر به‌هم‌خوردن اين تعادل سياسي و اقتصادي در دولت قبل لب به سخن بگشايد.

وطن امروز
دومينوي ترس و اميد

صادق فرامرزي:... وضعيت امروز با دولت تدبير و اميد واقعيتي از تمام آن چيزهايي است که دولت امکان بالفعل‌شدن‌شان را در ايران بدون خود ترسيم مي‌کرده است. ايراني با بي‌ثباتي ارز، افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي، افزايش نامشهود و صرفا محدود‌شده به گزارش‌های اشتغال تا مرز يک ميليوني که تا چند ماه پيش نشان از عدم فهم عدد و رقم محسوب مي‌شده و... خلاصه‌اي از عواملي است که جامعه را با بحران «بي‌اعتباري دولت» مواجه کرده است. نااميدي امروز جامعه نسبت به دولت ميوه ترسي است که دولت با آن اميد کاذب ايجاد کرده است، ساختن دوگانه «دولت/ حاکميت» يا «دولت با تفنگ/ دولت بي‌تفنگ» و مواردي از اين دست آزموده را آزمودن دولتي است که يک بار ديگر با چنين موج‌سازي‌‌‌هايي موفق به کسب حدي از اعتبار در کوتاه‌مدت (انتخابات) و بي‌اعتباري گسترده در بلندمدت (پسا‌انتخابات) شده است. شايد در‌پيش‌گرفتن چنين رويه‌اي موجبات آن را فراهم آورد تا باز هم دولت براي مدت‌زماني کوتاه از پاسخ‌گويي فرار کند اما قطعا در بلندمدت موجي از نارضايتي و بي‌اعتباري اجتماعي بيشتر را به کشور تحميل خواهد کرد. صلاح ملک و مملکت آن است که به نام اميد بيش از اين نااميدي را فربه نکرد.

آفتاب
دورانديشي سعيد عزيز ما

حسن رسولي: ...حجاريان مانند ساير نظريه‌پردازان دلسوز جريان اصلاحات نه براي خويش بلکه براي منافع ملي تلاش مي‌کند. بگذاريد تا در‌اين‌باره مهندس بهزاد نبوي را يادآوري مي‌کنم کسي که در اولين ماه‌هايي که روحاني رئيس‌جمهور شده بود نامه‌اي را از زندان اوين خطاب به رئيس‌جمهور نوشت و در آن گفته بود «آقاي رئيس‌جمهور نگران حبس من و حصر باقي نباش بلکه به دو مقوله ساماندهي اقتصاد کشور و اصلاح روابط و مناسبات خارجي بپرداز».معنا و مفهوم اين پيام اين بود که هرچند زنداني‌بودن عزيزان ما درد است، اما بزرگان اصلاحات همواره اصلي‌ترين دغدغه‌شان منافع ملي است.ازهمين‌رو من مطمئن بودم که دکتر حجاريان اکنون راضي نمي‌شود چنين نام‌گذاري به اسم ايشان صورت گيرد. اعلام موضع حجاريان نسبت به اين نام‌گذاري بسيار دورانديشانه بود.ممکن است در شرايط فعلي امثال حجاريان به دليل محدوديت‌هاي رسانه‌اي از ديد افکار عمومي فراموش‌شده تلقي شوند؛ اما چيزي از اجر اخروي کارهايشان کم نمي‌کند. يادآوري مي‌کنم به مردم کوچه و بازار؛ که روزي که حجاريان ترور شد، چگونه به ديدار و تمجيد از او روي آوردند. امروز وجدان مردم فارغ از هياهو‌هاي رسانه‌اي مي‌تواند تشخيص دهد کدام‌يک از شخصيت‌هاي سياسي فرزند راستين انقلاب هستند!


دیدگاه‌ها(۰)