۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۱۰۹ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ اسفند
اين من هستم؛ بتسي برنر
عکس: يواس‌اي تودي

سحرطلوعي: 62 سال گذشته تا رازي بزرگ براي صاحب اين عکس فاش شود؛ صاحب عکس بتسي برنر، يک بچه سرراهي ناخواسته بوده است که خانواده‌اي به فرزندخواندگي قبولش مي‌کنند. بتسي هرگز فرزند واقعي خانواده برنرها نبوده است. او اين راز را در 62‌سالگي متوجه شده است. او در نوزادي از سوي لي و چارلي برنر به‌عنوان فرزند پذيرفته مي‌شود. مادر واقعي‌اش جوديت آن هيلر بوده است. جوديت به محض اينکه متوجه مي‌شود باردار است، بي‌آنکه به کسي بگويد، به شهري ديگر مي‌رود و زايمان مي‌کند. خانم هيلر براي آنکه بچه را از خانواده‌اش پنهان کند، او را به يتيم‌خانه‌اي در ميلواکي مي‌سپارد. بتسي بعد از بازنشستگي و براي کاري شخصي درخواست مي‌کند مرکز ثبت فدرال در واشنگتن براي او رونوشتي از مدارک شناسايي‌اش بفرستد. او در بخش توضيحات والدين با نام جوديت آن هيلر برخورد مي‌کند. بتسي بعد از نيم ساعت جست‌وجوي اينترنتي با خانواده مادرش آشنا مي‌شود. بتسي برنر با پرس‌وجو از نزديکان متوجه مي‌شود خانه مادرش در نزديکي خانه برنرها در ميلواکي بوده است. جودیت آن هيلر در سال 2015 درگذشته است؛ در‌حالي‌که در چند‌قدمي خانه برنرها بوده است!
 


دیدگاه‌ها(۰)