۱۳۹۶ جمعه ۴ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۰۷۳ - ۱۳۹۳ شنبه ۴ مرداد
توضیحات رییس هیات مدیره بنیاد گلشیری درباره یک خبر
شرق: پیرو انتشار گزارشی با عنوان «جایزه گلشیری متوقف شد» در روزنامه «شرق» پنجشنبه، دوم مرداد، فرزانه طاهری، رییس هیات‌مدیره بنیاد گلشیری نسبت به برخی از موارد چاپ‌شده در این متن، توضیحاتی ارایه کرد که می‌خوانید: «خانم لیلی گلستان عضو هیات موسس این بنیاد نیستند اما چندین دوره لطف کردند، داوری و ارزیابی آثار را برعهده داشتند. آقای خدایی نیز قرار نبود این دوره از اعضای هیات داوران باشند و خود ایشان می‌دانند چون داور جایزه دیگری شده بودند، مطابق آیین‌نامه بنیاد نمی‌توانستند این دوره داور ما هم باشند.»طاهری عنوان کرده است: «آقای تراکمه عضو بنیاد گلشیری نبوده‌اند و تا دوره دوازدهم چند دوره عضو کمیته جایزه بودند که در پایان دوره دوازدهم همکاری‌شان را به‌طور کامل قطع کردند. آقای خیاوی هم جزو برندگان جایزه نبوده‌اند.» او ادامه داده است: «سه‌روز قبل از اعلام عمومی توقف جایزه گلشیری، نامه‌ای از طریق پست پیشتاز برای تمامی اعضای‌ هیات‌امنا ارسال شد. نامه خانم بهبهانی را شخصا برایشان بردم و نامه آقای فرمان‌آرا به دستشان رسیده است»

دیدگاه‌ها(۰)