۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۷۶ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۲ بهمن
امکانات
تبلیغات
شرق تراول
تصفيه هوا
لئون
شرق تراول
تصفيه هوا
لئون
صفحه اول
هدف اسنپ تسهیل زندگی مردم است ما چرخ را دوباره اختراع کردیم بهترین‌ها را در اسنپ به کار گرفتیمتوجه توامان به مولفه‌های‌ کمی و کیفیهدف اسنپ  تسهیل زندگی مردم استتاوان تغییر و نوگرایی
پیدایش رقبای تازه نفس
فناوری های نوین حمل و نقل ‌ و خلق ارزش
دگرگونی سیمای شهرها و مدیریت شهری تحت تاثیر اسنپدر جهان ناکامل، چگونه خواسته‌های خود را برآورده کنیم؟
چرا اسنپ در اصفهان متمایزعمل کرد؟مروری بر محورهای جنگ روانی رقبای سنتی خدمات آنلاین گردشگری
اسنپ چگونه بازار اصفهان‌ را شناخته است؟

مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمل و نقل فناوری محور
عنوان صفحه‌ها