30 شماره آخر

  • شماره 4022 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

ترجیح می‌دهیم بررسی‌ها به شورای نگهبان واگذار شود

شرق: رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در نشست خبری خود تأکید کرد که در مجموع ۹۵ درصد از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا تأیید صلاحیت شده و تنها صلاحیت پنج درصد داوطلبان رد شده است. حمیدرضا کاظمی درخصوص اصرار نمایندگان به برخی از داوطلبان برای انصراف، افزود: ما یک‌سری از افراد را داشتیم که صلاحیت آنها به طور قطعی رد شده بود، اما در افکار عمومی صاحب آبرو بودند. آنها به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند چه کاری می‌توانیم برای آنها انجام دهیم، ما نیز به آنها اعلام کردیم اگر انصراف دهند در زمانی که لیست اعلام می‌شود در مقابل اسم آنها انصراف ثبت می‌شود و لذا برخی از افراد برای حفظ آبروی خود انصراف داده‌اند که در مجموع ۳۳ نفر در لیست نهایی اعلام‌شده به وزارت کشور برای‌شان انصراف ثبت شده است.
او با اشاره به تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی برای واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان، گفت: درخصوص اینکه نظارت بر انتخابات شوراها و بررسی صلاحیت داوطلبان به مرجع دیگری واگذار شود که یکی از آنها شورای نگهبان است، بحثی است که از مجلس دهم مطرح شد. در آن زمان نیز ما جلسه‌ای با شورای نگهبان داشتیم و از آنها تقاضا کردیم که این مسئولیت را برعهده بگیرد، اما شورای نگهبان نیز به دلایلی این امر را نپذیرفت.
کاظمی ادامه داد: اگر بتوانیم شورای نگهبان را در این زمینه متقاعد کنیم بسیار خوب است، چراکه بحث نظارت و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها با وظیفه نمایندگی در تعارض است. ما نیز در تلاش هستیم این مسئولیت را به مرجع دیگری واگذار کنیم. حتی پیشنهادهایی مطرح است که کمیسیون انتخابات در مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد که کار اصلی آن نظارت بر عملکرد شوراها در طول چهار سال و بررسی صلاحیت نامزدهای آن باشد. نماینده به رأی مردم نیاز دارد. مرجعی که منافعی در این زمینه نداشته باشد، بهتر است این مسئولیت را برعهده بگیرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

ترجیح می‌دهیم بررسی‌ها به شورای نگهبان واگذار شود

شرق: رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در نشست خبری خود تأکید کرد که در مجموع ۹۵ درصد از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا تأیید صلاحیت شده و تنها صلاحیت پنج درصد داوطلبان رد شده است. حمیدرضا کاظمی درخصوص اصرار نمایندگان به برخی از داوطلبان برای انصراف، افزود: ما یک‌سری از افراد را داشتیم که صلاحیت آنها به طور قطعی رد شده بود، اما در افکار عمومی صاحب آبرو بودند. آنها به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند چه کاری می‌توانیم برای آنها انجام دهیم، ما نیز به آنها اعلام کردیم اگر انصراف دهند در زمانی که لیست اعلام می‌شود در مقابل اسم آنها انصراف ثبت می‌شود و لذا برخی از افراد برای حفظ آبروی خود انصراف داده‌اند که در مجموع ۳۳ نفر در لیست نهایی اعلام‌شده به وزارت کشور برای‌شان انصراف ثبت شده است.
او با اشاره به تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی برای واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان، گفت: درخصوص اینکه نظارت بر انتخابات شوراها و بررسی صلاحیت داوطلبان به مرجع دیگری واگذار شود که یکی از آنها شورای نگهبان است، بحثی است که از مجلس دهم مطرح شد. در آن زمان نیز ما جلسه‌ای با شورای نگهبان داشتیم و از آنها تقاضا کردیم که این مسئولیت را برعهده بگیرد، اما شورای نگهبان نیز به دلایلی این امر را نپذیرفت.
کاظمی ادامه داد: اگر بتوانیم شورای نگهبان را در این زمینه متقاعد کنیم بسیار خوب است، چراکه بحث نظارت و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها با وظیفه نمایندگی در تعارض است. ما نیز در تلاش هستیم این مسئولیت را به مرجع دیگری واگذار کنیم. حتی پیشنهادهایی مطرح است که کمیسیون انتخابات در مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد که کار اصلی آن نظارت بر عملکرد شوراها در طول چهار سال و بررسی صلاحیت نامزدهای آن باشد. نماینده به رأی مردم نیاز دارد. مرجعی که منافعی در این زمینه نداشته باشد، بهتر است این مسئولیت را برعهده بگیرد.

ارسال دیدگاه شما